Stěhování v neobvyklou hodinu

Když se rozhodnete přestěhovat anebo vám skončí nájemní smlouva a musíte se stěhovat z cizí vůle, máte několik možností, jak to povést. Může to být akce svépomocná, anebo s profesionály, a obě dvě lze realizovat v obvyklých či zcela neobvyklých časech. Obvyklými časy rozumíme osmou hodinu ranní, kdy začíná běžná pracovní doba některých profesí, která také končí v odpovídající době, několik hodin po poledni. Při stěhování na kratší vzdálenosti se počítá s tím, že v této době se také stihne to hlavní, a stěhovací firmy ji považují za opěrný pilíř svých služeb.

krabice na stěhování

Ne vždy se však hodí přestěhovat objekt v tuto dobu, v životě přichází okamžiky, kdy je zapotřebí změny, a některé stěhovací firmy vám v tom mohou být nápomocné.

Stěhování velmi brzy ráno – toto je jedna z variant, kdy například potřebujete mít stěhování za sebou již během dopoledne, protože v té době dochází k předávání bytu jeho majiteli anebo dalšímu nájemníkovi. Hodí se to i tehdy, stěhujete-li se např. v zimě na druhý konec republiky, a rádi byste se nastěhovali ještě za denního světla do 15 hodin.

kartonová krabice

Pozdní odpoledne až večer – toto je výhodné zejména v létě, kdy již není takové horko, což oceníte hlavně v období tropických veder. Pokud na tuto možnost přistoupí stěhovací firma, může to být výhodné i pro ni. Touto dobou také postupně slábne provoz, zejména po dvacáté hodině, a tím pádem se také zbytečně nezdržujete v kolonách na silnici.

Noční hodiny – někteří lidé požadují stěhování v Praze dle ceníku v nočních hodinách. Důvody k tomu mohou být různé, kupříkladu jste zvyklí na noční směny a denní režim by vám nevyhovoval. Anebo nevycházíte dobře s lidmi ve vašem domě a chcete se přestěhovat v tichosti, pokud možno v době, kdy všichni spí. Noční stěhování bývá velmi klidné i proto, že venku na ulici nikoho nepotkáte, a město utichne, čímž se sníží i stresové dopady na lidský organismus.