Pozor na internet


Kdyby chtÄ›l mít nÄ›kdo z nás internet v jeho souÄasné podobÄ› k dispozici za dřívÄ›jšího socialistického režimu, neuspÄ›l by. Nejen že tehdy jeÅ¡tÄ› nebyl tak vyvinutý jako dnes, ale vyšší moc by nám ho stejnÄ› k dispozici nedala. Z docela jednoduchého důvodu – najdeme na nÄ›m náramnou spoustu toho, co bylo tehdy považováno za nežádoucí, k Äemu jsme nemÄ›li mít z ideologických důvodů přístup. A kdyby tu tehdy k dispozici byl, pÅ™edstavoval by nebezpeÄí pro režim, který by se možná zhroutil jeÅ¡tÄ› daleko dříve. Kdyby lidé díky internetu vÄ›dÄ›li to, co nevÄ›dÄ›li a o Äem mÄ›li nanejvýš zkreslené pÅ™edstavy.

internet a svět

Z toho zde uvedeného by se dalo usoudit, že je dnes vÅ¡echno jinak. Dnes už tu nemáme diktaturu, dnes už si každý může myslet to, co si myslet chce, a může si to nejen myslet, ale také to s kýmkoliv sdílet. A tak by se z toho dalo vyvodit, že dnes už je internet naším přítelem. A nÄ›kdy je tento názor i oprávnÄ›ný. Ale skuteÄnÄ› jenom nÄ›kdy. Je totiž celá Å™ada situací, kdy je tento i nadále naším nepřítelem. A tím jediným, co se tu zmÄ›nilo, je to, že dnes už musíme jeho rizika vesmÄ›s odhalovat sami. PÅ™ed nÄ›kterými jsme sice varováni a pÅ™ed nÄ›kterými jsme i vyslovenÄ› chránÄ›ni, ale pÅ™esto je dost toho, co může být i dnes na Å¡kodu.

Za minula by byl na Å¡kodu dejme tomu phishing v té podobÄ›, že by nám nÄ›kdo podsouval protirežimní myÅ¡lenky a Äekal, kdo se chytí na udiÄku. Zatímco dnes se nás snaží phishing pÅ™ipravit obvykle o peníze nebo nÄ›jaká citlivá a zneužitelná data.

internetové propojení

Dříve bychom mohli doplatit na trojské konÄ› tím, že by se o naší Äinnosti dozvÄ›dÄ›l nÄ›kdo, kdo by to hlásil úřadům, zatímco dnes nám trojÅ¡tí konÄ› kradou data, aby nás poÅ¡kodili spíše ekonomicky.

A zatímco dříve by nás kazily jinak jen těžko dostupné hanbaté obrázky a videa, dnes nás tu morálně kazí spíše myšlenky mnohých z těch, kdo tu něco prezentují.

Internet je prostÄ› vždy nejen pomocník, ale i hrozba. A tak bychom pÅ™i jeho používání mÄ›li urÄitÄ› pÅ™emýšlet.