Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem

Někteří lidé si stále pletou mezi sebou úpal a úžeh. Jaký je mezi nimi zásadní rozdíl?

Úžeh – úžehem se rozumí přehřátí mozkové tkáně v důsledku delšího pobytu na přímém slunci. Stává se to lidem, kteří nenosí pokrývku hlavy v letních měsících, a riziko úžehu podceňují. Může se to přihodit například při vysokohorské turistice, kdy putujete několik hodin otevřenou krajinou, anebo třeba na zemědělské brigádě, kdy se pohybujete v terénu za slunečného počasí, a kdy je venku zároveň značné horko. Úžeh se přihodí v naší zeměpisné šířce obvykle pouze v létě, ovšem cestujete-li např. k moři do exotických destinací, někam k rovníku, úžehem tu můžete trpět třeba v prosinci.

bytová klimatizace

Úpal – úpal je přehřátí organismu pod vlivem vysokých teplot, aniž by bylo podmínkou pobývat na slunci. Paradoxně tedy může úpal postihnout například cestující ve vlaku, kteří míří na vánoční svátky za svými příbuznými z Prahy do Posázaví, a v tamní lokálce je tak přetopeno, že se vám z toho udělá nevolno. Úpal se projevuje zvýšenou tělesnou teplotou až horečkou, a za jistých okolností může končit i smrtí, zejména u velmi vysokých teplot zevního prostředí.

splitová klimatizace

K úpalu pochopitelně nedochází jen ve vlakových spojích, i když tímto nechceme tvrdit, že provozovatelé těchto služeb záměrně vagóny přetápí, úpal vás může zastihnout i doma v obýváku, pokud nemáte v provozu klimatizaci. V současné době není pořízení bytové klimatizace Elmontech tak výraznou finanční zátěží a navíc její provoz není tak neúnosný, protože bývá v činnosti jen několik dnů v roce v době extrémních letních veder. Právě v těchto dnech se organismus snaží s extrémními teplotami vyrovnat po svém, a ne vždy se to daří. Nejvíce ohroženi bývají lidé dříve narození a chronicky nemocní, malé děti a těhotné ženy. Tam hrozí nejen úpal, ale i další zdravotní obtíže, například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda.