Tvrz Stříbrná hora – kde se historie setkává s přírodou. Podívej se sám!


Krásné výhledy, monumentální fortifikace na vrcholu hory, budící úžas svou velikostí, a průvodci – vojáci pruští, kteří tě vtáhnou do víru dobrodružství a vojenského života. To vše zažijete při návštěvě tvrze Stříbrná hora. Pouze 30 km od česko-polských hranic.

banner

Seznamte se s historií nedobyté tvrze Stříbrná hora

Tvrz Stříbrná hora je první a jedinou horskou tvrzí v Evropě, která nebyla dobyta napoleonovou armádou. Byla vybudována v letech 1765 – 1777 Pruskem, jako součást obrany Slezska před útoky, a byla považována za inženýrské a vojenské mistrovské dílo éry Fridricha Velikého. Na jejím území se nachází několik fortů a 299 kasemat, které byly využívány mj. jako skladiště, pekárny, pivovary, laboratoria, lazarety, kasárna a zbrojnice. Tvrz byla vybavena více než 300 děly různých velikostí a posádku mohlo tvořit max. 4 tis. vojáků. V historii byla ohrožena pouze jedenkrát: v roce 1807 v období obléhání napoleonskou armádou. Díky uzavřenému porozumění v Tylžy nebyla nikdy dobyta.

Po letech historických závratí se tvrz stala jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí Dolního Slezska. Blízkost přírody a charakteristická poloha na vrcholu Strážní hory stojí za návštěvu, když ne pro svou historickou hodnotu, tak pro jedinečné panorama, které se rozprostírá nad korunami Donjonu. V roce 2004 tvrz Stříbrná hora získala status Historické památky jako místa, s nejvyšší památkovou ochranou v Polsku.

vojáci

V souladu s přírodou

Jako místo pro stavbu stříbrnohorské tvrzi si král Fridrich II Veliký vybral vrcholy obklopující Stříbrný průsmyk. Nově postavené horské opevnění mělo spolu s tvrzí v Nyse, Kladzku a Svídnicy utvořit zcelený pás sudetského pohraničního opevnění. Tvrz Stříbrná hora je jedinečným příkladem symbiózy mezi lidskou tvořivostí a přírodou. Objekt zbudovaný v XVIII století se stal důležitou součástí historie regionu. Dnes tvoří fascinující fortifikační komplex, který splývá s okolní krajinou. Tvrz Stříbrná hora se nachází v srdci Krajinného parku Soví hory, který je jedním z nejcennějších oblastí přírody v Polsku. Park charakterizuje bohatá biologická a geologická rozmanitost a pohled na krásnou krajinu.

Srdce tvrze – Donjon

Centrální částí obranného komplexu je Donjon, který stanovil bastion konečné obrany. Jeho korpus vznikl spojením čtyř 30 metrů vysokých obranných věží obehnanými suchým vnějším příkopem, hlubokým 22 metrů. Donjon je oblopený sedmi bastiony, ve kterých se nacházely lazarety, pekárny, pivovar a dílny nezbytné pro běžný provoz tvrzi. Aby zde mohla být zavedena voda, museli dělníci vytesat v tvrdé břidlicové skále obrovské studny, které se zachovali dodnes. Nejhlubší sahá do hloubky 84 metrů. Trasa prohlídky vede na nádvoří Donjonu. Odtud Vás průvodce zavede do pevnostních kasemat a jiných zajímavých sálů, a hodinová prohlídka je natolik atraktivní, že ten čas uteče velmi rychle.

tvrz hora

Prohlídka tvrze

Tvrz je otevřena každý den. Individuální turisté nemusí prohlídku předem rezervovat – během letní sezóny prohlídky s průvodcem probíhají v několikaminutových intervalech a během zimní sezóny každou hodinu. Prohlídka s průvodcem ve vojenské uniformě Vás uvede do historie objektu. Během procházky mezi kamennými zdmi se tak můžete přenést v čase a pocítit ducha minulých epoch.

Kromě prohlídky s průvodcem můžete svůj čas strávit na vyhlídkových terasách. Nejen historie dává stříbrnohorské tvrzi unikátní charakter. Její poloha na kopcích obklopených zelení činí toto místo vyjímečným pro milovníky přírody. Rozprostírající se panorama vybízí k rozjímání, a procházka kolem tvrze přispívá k poznání rozmanitosti flóry a fauny. Na jaře můžeme obdivovat probouzející se přírodu, a na podzim listí stromů obklopujících tvrz tvoří kouzelnou paletu barev.

Zveme k objevení tvrze Stříbrná hora, kde historie a příroda tvoří nerozlučitelný celek. Procházky mezi zdmi tvrze a výlety po okolních stezkách to není pouze cestování historií, ale také chvíle reflexe v souladu s přírodou. Tvrz čeká na Tebe, aby jsi se mohl sám přesvědčit, jak skvěle se v této vyjímečné oblasti prolínají historie a příroda!

Více informací zde: https://forty.pl/

Projekt spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu česko-polské spolupráce.