Tolerance je vždy potřeba


Vztahy se dají krásnÄ› zpříjemnit, protože když k sobÄ› budeme vzájemnÄ› tolerantní, tak urÄitÄ› v životÄ› můžeme toho dokázat mnohem víc, než si prostÄ› sami myslíme. SamozÅ™ejmÄ› tolerance ÄlovÄ›ka je velice důležitá, protože každý ÄlovÄ›k je nÄ›jaký, ale vždycky bychom si mÄ›li zachovat takový ten pud sebezáchovy, který prostÄ› je pro nás důležitý. Protože když se budeme takhle chovat, tak pro nás je to tisíckrát lepší, než když na sebe budeme kÅ™iÄet, budeme si nadávat, budeme se pomlouvat. Protože opravdu to hodnÄ› ÄlovÄ›ku uÅ¡kodí a není to nic příjemného pro nikoho z nás, abychom si vztahy prostÄ› udrželi dokonale, je potÅ™eba prostÄ› nÄ›co udÄ›lat a zachovat si ten pud sebezáchovy, protože ten má pro nás v životÄ› straÅ¡nÄ› velký význam a rozhodnÄ› se budeme k sobÄ› chovat víc tolerantnÄ›.

Vztahy

Protože pokud si zaÄneme nadávat a kÅ™iÄet na sebe, tak tím v životÄ› nic nezískáme, pÅ™itížíme si a naÅ¡e vztahy se jeÅ¡tÄ› víc prostÄ› vyhrotí. A je to Å¡patnÄ›, musíme se snažit opravdu ovládat svou mysl, protože když ji budeme ovládat, naÅ¡e mysl se zmÄ›ní a rozhodnÄ› ono to pojme vÅ¡echno úplnÄ› jinak, než si prostÄ› myslíme. Proto se musíme opravdu snažit o to, abychom se s přáteli s každým, i s tÄ›mi lidmi, kteří prostÄ› pro nás nejsou tak důležití, nebo jsou známí od vidÄ›ní, ale ke každému se prostÄ› chovali tolerantnÄ›. Protože ono se nám to potom v životÄ› vrátí zase nÄ›kde jinde.

Žena

Sice na to nÄ›kdo tÅ™eba nevěří, že by se nÄ›komu nÄ›co v dobrém vrátilo, ale věřte, že ono se vždycky vÅ¡echno v životÄ› v dobrém vrátí a otoÄí. Proto opravdu musíme se zachovat tak, abychom byli tolerantní. Protože opravdu ono nám to v životÄ› hodnÄ› dá a hodnÄ› i nauÄí, takže urÄitÄ› to vyzkouÅ¡ejte. Takhle se k sobÄ› vzájemnÄ› chovat, protože uvidíte, že se budete cítit, chápu, že taková tolerance není opravdu jednoduchá, ale jde to, musíte opravdu zapnout zuby a takhle fungovat, protože uvidíte na sobÄ› ty pokroky a ty zmÄ›ny i toho druhého ÄlovÄ›ka líp, a budete si s každým víc rozumÄ›t, než když budete kÅ™iÄet a nadávat. Opravdu je to velice dobrá rada pro vás.